Preskočiť na obsah

Urbár

Na tejto stránke sú informácie výboru Pozemkového spoločenstva urbárskych lesov a pasienkov Zliechov. Jej cieľom je poskytovanie základných informácií o aktuálnom dianí v Urbári.

Svoje námietky a pripomienky môžete písať na:

Pozemkové spoločenstvo
urbárskych lesov a pasienkov Zliechov
018 32 Zliechov č.233
e mail: urbarzliechov@gmail.com

kontakt na predsedu spoločenstva: Ing. Miroslav Minárik, 0902 999 429

Zoznam podielnikov

Dokumenty na stiahnutie

Stanovy Pozemkového spoločenstva vlastníkov lesov, pozemkov a iného majetku

Zmluva o pozemkovom spoločenstve podľa zákona č.97/2013 o pozemkových spoločenstvách

Správa likvidátora Antona Múdreho o ukončení likvidácie Pozemkového spoločenstva lesov a pasienkov urbarialistov v Zliechove zo dňa 26.10.2013 v Zliechove

Notárska zápisnica