Urbár

Valné zhromaždenie formou korešpondenčného hlasovania 2022

Valné zhromaždenie formou korešpondenčného hlasovania

Na tejto stránke sú informácie výboru Pozemkového spoločenstva urbárskych lesov a pasienkov Zliechov. Jej cieľom je poskytovanie základných informácií o aktuálnom dianí v Urbári.

Svoje námietky a pripomienky môžete písať na:

Pozemkové spoločenstvo
urbárskych lesov a pasienkov Zliechov
018 32 Zliechov č.233
e mail: urbarzliechov@gmail.com

Oznamujeme podielnikom, že válne zhromaždenie plánované na 25. apríla 2020 sa nebude konať z dôvodu nariadenia krízového štábu SR. Náhradný termín bude včas oznámený.

Cenník pre členov

Zoznam podielnikov

Dokumenty na stiahnutie

Stanovy Pozemkového spoločenstva vlastníkov lesov, pozemkov a iného majetku

Zmluva o pozemkovom spoločenstve podľa zákona č.97/2013 o pozemkových spoločenstvách

Správa likvidátora Antona Múdreho o ukončení likvidácie Pozemkového spoločenstva lesov a pasienkov urbarialistov v Zliechove zo dňa 26.10.2013 v Zliechove

Notárska zápisnica

Zápisnice zo zasadnutia výboru a dozornej rady
Pozemkového spoločenstva urbárskych lesov a pasienkov Zliechov

Zápisnica zo zasadnutia výboru a dozornej rady, 31. januara 2018

Zápisnica zo zasadnutia výboru a dozornej rady, 14. marca 2018

Zápisnica zo zasadnutia výboru a dozornej rady, 6. decembra 2017

Zápisnica zo zasadnutia výboru a dozornej rady, 25. oktobra 2017

Zápisnica zo zasadnutia výboru a dozornej rady, 6. septembra 2017

Zápisnica zo zasadnutia výboru a dozornej rady, 11. mája 2017

Zápisnica zo zasadnutia výboru a dozornej rady, 12. aprila 2017

Zápisnica zo zasadnutia výboru a dozornej rady, 9. marca 2017

Zápisnica zo zasadnutia výboru a dozornej rady, 9. februara 2017

Zápisnica zo zasadnutia výboru a dozornej rady, 8. decembra 2016

Zápisnica zo zasadnutia výboru a dozornej rady, 13. oktobra 2016

Zápisnica zo zasadnutia výboru a dozornej rady, 13. septembra 2016

Zápisnica zo zasadnutia výboru a dozornej rady, 08. marca 2016

Zápisnica zo zasadnutia výboru a dozornej rady, 02. februara 2016

Zverejnené 4. januára 2021.
Upravené 9. novembra 2022.