Preskočiť na obsah

Stavebný úrad

Kolaudačné rozhodnutie

Odstránenie stavby

Predĺženie lehoty na dokončenie stavby

Ohlásenie jednoduchej stavby

Predĺženie platnosti stavebného povolenia

Predĺženie platnosti územného rozhodnutia

Stavebné povolenie na studňu

Stavebné povolenie

Umiestnenie stavby

Stavebné povolenie

Žiadosť o zápis stavby

Žiadosť o zmenu adresy

žiadosť – súhlas s užívaním MZZO

Zmeny užívania stavby

Zmena stavby pred dokončením

Žiadosť o zmenu mena

žiadosť – súhlas so zmenou stavby MZZO

žiadosť o vyňatie pôdy – vzor