Preskočiť na obsah

Obecné zastupiteľstvo

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce Zliechov zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce Zliechov. Obecné zastupiteľstvo v Zliechove má 7 poslancov. Funkčné obdobie poslancov končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva. Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o všetkých základných otázkach života obce a vykonáva svoju vyhradenú právomoc podľa § 11 odst. 3 zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov.

Poslanci obecného zastupiteľstva

Bc. Zuzana Bieliková

Poslanec

Marián Kohút

Poslanec

Viera Ondrejcová

Poslanec

Ing. Peter Híreš

Poslanec

Miroslav Štúrik

Poslanec

Jozef Vicen

Poslanec

Roman Zilka

Poslanec

Ing. Milan Uriča

Hlavný kontrolór