Preskočiť na obsah

Obecné zastupiteľstvo

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce Zliechov zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce Zliechov. Obecné zastupiteľstvo v Zliechove má 7 poslancov. Funkčné obdobie poslancov končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva. Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o všetkých základných otázkach života obce a vykonáva svoju vyhradenú právomoc podľa § 11 odst. 3 zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov.

Poslanci obecného zastupiteľstva

Bc. Zuzana Valentová

Poslanec

Dušan Mišík

Poslanec

Viera Ondrejcová

Poslanec

Miroslav Hrvol

Poslanec

Miroslav Štúrik

Poslanec

Natália Hoššová

Poslanec

Marcela Hlobeňová

Poslanec

Antónia Ševčíková

Hlavný kontrolór