Udalosti

Uskutočnené a plánované udalosti v obci Zliechov.

Október – mesiac úcty k starším

Pri tejto príležitosti Obec Zliechov zorganizovala posedenie so seniormi. Posedenie sa konalo 18. októbra 2022 v Pusta Pub, kde bolo zabezpečené občerstvenie, spoločný obed a každý dôchodca bol obdarovaný milým darčekom. O program sa postarali deti z MŠ a ZŠ Zliechov.

Uskutočnila sa St 7.12 22:07

Slávnostné otvorenie pamätného domu Zliechov

Dňa 14.08.2021 o 15:00 na námestí obce Zliechov sa uskutoční slávnostné otvorenie pamätného domu. Súčasťou podujatia budú vystúpenia: Trombitáši Štefánikovci (zoskúpenie hráčov na ľudové hudobné nástroje), Strážovanka Zliechov (folklórna skupina).

Uskutočnila sa So 14.8 15:00