Október – mesiac úcty k starším

Dátum a Čas
Nešpecifikované

Pri tejto príležitosti Obec Zliechov zorganizovala posedenie so seniormi. Posedenie sa konalo 18. októbra 2022 v Pusta Pub, kde bolo zabezpečené občerstvenie, spoločný obed a každý dôchodca bol obdarovaný milým darčekom. O program sa postarali deti z MŠ a ZŠ Zliechov.

Zverejnené 4. novembra 2022.
Bez úpravy .