VV – Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania

Vyvesené
11. jún 2021
Zvesené
28. jún 2021
Upravené
Bez úpravy.
Kategória