Preskočiť na obsah

ÚRADNÉ OZNAMY

Predaj
– monografie obce (10,-€ ks)
– pohľadnice obce (0,20€ ks)

Predaj plynových fliaš
33 kg – 50 €
10 kg – 20,00 €
2 kg – 4,50 €

Poplatky
Fotokópia 1 strana – 0,10 €
Fotokópia obojstranne – 0,17 €
Overenie podpisu – 2,0 €
Overenie odpisu 1 strana – 2,0 €
Overenie odpisu v cudzom jazyku – 3€

Obecná knižnica:
– výpožičné hodiny: každý deň počas úradných hodín obecného úradu
– kontakt: p. Bieliková Zuzana

Pošta:
– úradné hodiny: Po – Pia od 09:00 – 12:15 hod., Streda aj od 15:30 – 16:30