ÚRADNÉ OZNAMY

Predaj
– monografie obce (10,-€ ks)
– pohľadnice obce (0,20€ ks)

Predaj plynových fliaš
33 kg – 50 €
10 kg – 14,70 €
2 kg – 3,50 €

Poplatky
Fotokópia 1 strana – 0,10 €
Fotokópia obojstranne – 0,17 €
Odoslanie faxom 1 strana – 0,33 €
Overenie podpisu – 1,50 €
Overenie odpisu 1 strana – 1,50 €
Overenie odpisu v cudzom jazyku – 3€

Výpis z registra trestov:
– overenie podpisu – 2,- €
– kolok – 4 €

Obecná knižnica:
– výpožičné hodiny: každú stredu od 13:00 – 17:00 hod. v budove obecného úradu
– kontakt: p. Ondrejcová Jana

Pošta:
– úradné hodiny: Po – Pia od 09:00 – 12:15 hod., Streda aj od 15:30 – 16:30

Zverejnené 4. januára 2021.
Bez úpravy.