Preskočiť na obsah

Kalendár zberu odpadov na rok 2022

Zverejnené 5.1.2022.

Komunálny odpad Plasty
Január
4
5
Február
1
2
Marec
1
2
30
Apríl
5
27
Máj
10
25
Jún
7
22
Júl
5
20
August
2
17
September
6
14
Október
11
12
November
8
9
December
6
7

Ako správne separovať?

Komunálny odpad

Tradičný neseparovaný odpad.

Plasty

Do plastov patria PET fľaše od nápojov, kelímky, plastové vrecká a fólie, obaly z kozmetiky, drogéria, obaly z pracích a čistiacich prostriedkov, neobalové výrobky z plastov.Nevhadzujú sa PET fľaše od potravinárskych olejov, novodurové rúrky, obaly od nebezpečných látok, ako napr. motorových olejov, chemikálií, farieb, podlahové krytiny, vrstvené obaly.