Kalendár zberu odpadov na rok 2023

3.1.2023 zverejnil/a zliechov_admin.

Komunálny odpad Plasty
Január
3
4
Február
1
7
Marec
1
7
29
Apríl
4
26
Máj
9
24
Jún
6
21
Júl
19
August
16
September
13
Október
11
November
8
December
6

Ako správne separovať?

Komunálny odpad

Tradičný neseparovaný odpad.

Plasty

Do plastov patria PET fľaše od nápojov, kelímky, plastové vrecká a fólie, obaly z kozmetiky, drogéria, obaly z pracích a čistiacich prostriedkov, neobalové výrobky z plastov.Nevhadzujú sa PET fľaše od potravinárskych olejov, novodurové rúrky, obaly od nebezpečných látok, ako napr. motorových olejov, chemikálií, farieb, podlahové krytiny, vrstvené obaly.