Verejna vyhlaska – Oznamenie o podanom odvolani proti rozhodnutiu c.j. 387-2015-TS1-20-Rozhodnutie zo dna 14.03.2016

Zverejnené
4. januára 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
4. januára 2021