Preskočiť na obsah

Folklórna skupina

Folklórna skupina Zliechov

Folklórna skupina začala svoju činnosť v roku 1968 a v roku 1970 sa začala nacvičovať starodávne zvyky, tradície a staršie piesne pod vedením p. Emílie Vaškovej a p. Václava Múčku.
Od roku 2006 vedie folklórnu skupinu Viera Múčková. FS Zliechov sa pravidelne zúčastňuje kultúrnych podujatí, ktoré organizuje Obec Zliechov ako sú: oslavy, výročia obce, oslobodenie obce, SNP, vznik SR, Deň matiek a pod.
Taktiež sa zúčastňuje akcií poriadaných ZŠ a MŠ v Zliechove a akcií poriadaných Považským osvetovým strediskom Považská Bystrica.

Belušky
Medzi pravidelné kultúrne akcie patrí stretnutie FS Zliechov, Valaská Belá, Čavoj, Temeš pod názvom „Belušky“ Stretnutie týchto skupín v roku 2010 sa uskutoční v Zliechove dňa 8. 8. 2010. Tieto stretnutia sa poriadajú každý rok v inej obci.

V roku 2010 sa FS Zliechov prvý krát zúčastnila karnevalu fašiangových masiek, ktorý organizovalo mesto Žilina v dňoch 11. – 13. 2. 2010. Medzi tradičné akcie patrí aj vystúpenie FS v susednej obci Mojtín pri príležitosti sviatku sv. Cyrila a Metoda – patróna mojtínskeho kostola. Týchto akcií sa zúčastňujú aj žiaci ZŠ a MŠ a mládež, ktorý majú v obci o činnosť FS záujem.

Predsedníčka FS Zliechov – Viera Múčková, kontakt: 042/4474 488Členovia FS:

 • Viera Múčková
 • Emília Bulišová
 • Mária Toráňová
 • Mária Pálešová
 • Elena Múdra
 • Dagmar Vojtechová
 • Eva Hrvolová
 • Emília Uričová
 • Milan Uriča
 • Ján Kašiar
 • Juraj Múčka
 • Vendelín Hrvol
 • Tomáš Ševčík
 • Vladimír Vaňo
 • Milan Vaško