Preskočiť na obsah

Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Zliechov.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

Dátum podpísania 24.6.2024

Začiatok účinnosti 25.6.2024

Začiatok účinnosti text

Koniec účinnosti

Suma s DPH 49,27 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Zliechov

Objednávateľ - Sídlo Zliechov 233, 018 32 Zliechov

Objednávateľ - IČO 00317969

Dodávateľ Intersystem EU s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Dukelská 295/34, 014 01 Bytča

Dodávateľ - IČO 46186123

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 24.6.2024

Začiatok účinnosti 25.6.2024

Začiatok účinnosti text

Koniec účinnosti

Suma s DPH 11,99 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Zliechov

Objednávateľ - Sídlo Zliechov 233, 018 32 Zliechov

Objednávateľ - IČO 00317969

Dodávateľ RR - projekt, s. r. o.

Dodávateľ - Sídlo Krajná 103/18, 971 01 Prievidza

Dodávateľ - IČO 44633025

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 13.6.2024

Začiatok účinnosti 13.6.2024

Začiatok účinnosti text

Koniec účinnosti

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Zliechov

Objednávateľ - Sídlo Zliechov 233, 018 32 Zliechov

Objednávateľ - IČO 00317969

Dodávateľ BM Centrum, s. r. o.

Dodávateľ - Sídlo Legionárska 25, 911 01 Trenčín

Dodávateľ - IČO 45601810

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 4.6.2024

Začiatok účinnosti 5.6.2024

Začiatok účinnosti text

Koniec účinnosti

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Zliechov

Objednávateľ - Sídlo Zliechov 233, 018 32 Zliechov

Objednávateľ - IČO 00317969

Dodávateľ Stavebný sociálny podnik s. r. o.

Dodávateľ - Sídlo Banská Belá 501, 966 15 Banská Belá

Dodávateľ - IČO 53495373

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 17.5.2024

Začiatok účinnosti 29.5.2024

Začiatok účinnosti text

Koniec účinnosti

Suma s DPH 1 212,75 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Zliechov

Objednávateľ - Sídlo Zliechov 233, 018 32 Zliechov

Objednávateľ - IČO 00317969

Dodávateľ rodina Synková

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 27.5.2024

Začiatok účinnosti 28.5.2024

Začiatok účinnosti text

Koniec účinnosti

Suma s DPH 4 790,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Zliechov

Objednávateľ - Sídlo Zliechov 233, 018 32 Zliechov

Objednávateľ - IČO 00317969

Dodávateľ Ing. Zdenko Kopunec

Dodávateľ - Sídlo Melčice 236, 913 05 Melčice-Lieskové

Dodávateľ - IČO 41792386

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 30.4.2024

Začiatok účinnosti 30.4.2024

Začiatok účinnosti text

Koniec účinnosti

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Zliechov

Objednávateľ - Sídlo Zliechov 233, 018 32 Zliechov

Objednávateľ - IČO 00317969

Dodávateľ Stredoslovenská distribučná, a.s.

Dodávateľ - Sídlo Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina

Dodávateľ - IČO 36442151

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 30.4.2024

Začiatok účinnosti 30.4.2024

Začiatok účinnosti text

Koniec účinnosti

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Zliechov

Objednávateľ - Sídlo Zliechov 233, 018 32 Zliechov

Objednávateľ - IČO 00317969

Dodávateľ Stredoslovenská distribučná, a.s.

Dodávateľ - Sídlo Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina

Dodávateľ - IČO 36442151

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 3.4.2024

Začiatok účinnosti 4.4.2024

Začiatok účinnosti text

Koniec účinnosti

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Zliechov

Objednávateľ - Sídlo Zliechov 233, 018 32 Zliechov

Objednávateľ - IČO 00317969

Dodávateľ Fond na podporu športu

Dodávateľ - Sídlo Stromová 9, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto

Dodávateľ - IČO 52846059

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 23.3.2024

Začiatok účinnosti 24.3.2024

Začiatok účinnosti text

Koniec účinnosti

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Zliechov

Objednávateľ - Sídlo Zliechov 233, 018 32 Zliechov

Objednávateľ - IČO 00317969

Dodávateľ Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Dodávateľ - Sídlo M. R. Štefánika 20, 911 01 Trenčín

Dodávateľ - IČO 30794536

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 20.3.2024

Začiatok účinnosti 21.3.2024

Začiatok účinnosti text

Koniec účinnosti

Suma s DPH 3 000,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Zliechov

Objednávateľ - Sídlo Zliechov 233, 018 32 Zliechov

Objednávateľ - IČO 00317969

Dodávateľ Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky

Dodávateľ - Sídlo Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava - mestská časť Nové Mesto

Dodávateľ - IČO 00177474

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 13.3.2024

Začiatok účinnosti 14.3.2024

Začiatok účinnosti text

Koniec účinnosti

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Zliechov

Objednávateľ - Sídlo Zliechov 233, 018 32 Zliechov

Objednávateľ - IČO 00317969

Dodávateľ Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Dodávateľ - Sídlo M. R. Štefánika 20, 911 01 Trenčín

Dodávateľ - IČO 30794536

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy