Preskočiť na obsah

Súhrnná správa

Súhrnná správa o zákazkách na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služieb v súlade s § 6 ods. 1, písm. b zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov za I. štvrťrok 2024