Preskočiť na obsah

Súčasnosť

Obec Zliechov leží v chránenej krajinnej oblasti Strážovské vrchy, tesne pri úpätí najvyššieho vrchu štátnej prírodnej rezervácie „Strážov“ (1214 m. n. m.) na rozhraní piatich okresov a to Ilava, Žilina, Prievidza, Považská Bystrica, Púchov. Je koncovou obcou okresu Ilava. Svojou polohou a prírodnými danosťami je predurčená ako východiskový bod atraktívnych turistických výletov po vyznačených turistických chodníkoch a cyklotrasách. Obec má dobré podmienky na agroturistiku. Nachádza sa tu i lyžiarsky vlek, ktorý poskytuje na kvalitných lyžiarskych svahoch kvalitnú lyžovačku i pre tých náročnejších lyžiarov.

 V súčasnosti sa obec Zliechov, do ktorej patrí aj časť Košecké Rovné rozprestiera na ploche 5438 ha.

V súčasnosti má obec 570 obyvateľov aj s časťou Košecké Rovné. Za prácou dochádzajú naši občania do Dubnice nad Váhom, Ilavy a Košece. Priamo v obci je málo pracovných príležitostí. Pôsobia tu traja SHR, ktorí sa zaoberajú chovom oviec a hovädzieho dobytka a niekoľko drobných súkromných podnikateľov.

Obec Zliechov sa môže pochváliť pekne upravenou Základnou školou pre 1. – 4. ročník. V tejto budove je aj Materská škola a Ubytovacie zariadenie škola Zliechov, kde chodia deti z okolitých miest a dedín na uzdravovacie pobyty a lyžiarske výcviky. Budova je vykurovaná Biomasou, obce je členom združenia Biomasa. Občania si môžu v budove obecného úradu prezrieť stály exponát Zliechovského kroja a zadokumentovanú históriu obce z najhodnotnejšími fotografiami z trenčianskeho múzea ako bola lesná železnica v obci a podobne.

Obecný úrad sídli v budove bývalej starej školy, v ktorej je umiestnená aj pošta, knižnica, miestnosť folklórnej skupiny, miestnosť urbárskeho spoločenstva.

Obec je dostatočne zabezpečená predajňami potravín a zmiešaného tovaru.

 obci sa nachádzajú aj chránené stromy, zapísané v zoznamoch chránených stromov a to dve vŕby a jeseň, staré asi 400 rokov. Súčasný kultúrny život v obci sa sústreďuje v budove bývalej Materskej školy a Základnej školy Zliechov. Obec Zliechov je známa svojráznymi zvykmi a bohato vyšívanými krojmi. V obci bol založený tanečný súbor, z ktorého neskôr vznikol spevácky súbor. V súčasnosti v obci účinkuje folklórna skupina s ukážkami starých ľudových zvykov, piesní a tancov. Záujmovú činnosť vyvíjajú Dobrovoľný požiarny zbor, ktorý bol založený v roku 1923, Urbárske spoločenstvo Zliechov a Košecké Rovné, ako aj Poľovnícke združenie Vápenica Zliechov.

V zimnom období je možnosť lyžovania na kvalitných terénoch, k dispozícií sú tri lyžiarske vleky, ku ktorým je možný príjazd autom.

Prácu v obci riadi starosta a 7 poslancov Obecného zastupiteľstva.