Verejna vyhlaska – Oznamenie o zacati stavebneho a vodopravneho konania na stavbu Kosecke Rovne

Zverejnené
4. januára 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
4. januára 2021